Verksamheten

Vår vision är att stärka barnets självkänsla och nyfikenhet på livet genom glädje, harmoni och delaktighet i leken och lärandet.

Tärnans förskola erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Tärnan inspirerar barnen att utforska omvärlden. Barnen möter vuxna som ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.

Barnen på altanen.
Barnen äter mellanmål på altanen.

Tärnan består av två avdelningar där barnen har separata aktiviteter, men alla barn på Tärnan har även vissa aktiviteter tillsammans dagligen.

Vi jobbar i olika åldersgrupper anpassade till barnens utveckling. De små barnen ägnar sig mycket åt rörelse, kroppsuppfattning, jaget och familjen samt arbetar i skaparrummet.

När barnen blir lite äldre börjar de fördjupa sig i teman så som sinnena, naturen och språket vilket blir en röd tråd i deras lärande.

Vårt sjönära läge sätter viss prägel på aktiviteterna med barnen med bad och skridskoåkning. I någon av de närliggande skogarna hämtar vi material som vi sedan använder vid pyssel i ateljén.

Vi är ute varje dag och en dag i veckan tar vi matsäck med oss och gör utflykter till närbelägna utflyktsmål i Österskär och Åkersberga. Det blir härliga promenader med mycket rörelse, balansövningar och terränggående.

Motto: ”Vi trivs bäst och bryr oss mest!”

Ledord: Harmoni, delaktighet, trygghet, nyfikenhet och självkänsla.

Inomhusmiljö detalj
Inomhusmiljö ”Jag kan själv”.

En dag på Tärnan
Tärnans personal är utbildade pedagoger och planerar barnens dagar, enligt LPFÖ98 och Tärnans profilering med god framförhållning. För oss är det viktigt att lärandet blir en del av lekandet och att varje dag upplevs som ett nytt spännande äventyr.

Vi börjar varje dag med en morgonsamling och därefter fylls dagarna på med sång, skapande i ateljén, lek, samtal, dans och rytmik, fruktstund, rörelse, sagostund, vila, fri lek ute och inne, pussel och spel samt att lära sig att vara en bra kompis.

Så här kan en vanlig dag på Tärnan se ut:

Dagen börjar med fri lek inne eller utomhus.

09:00
Nu är alla barnen på plats och vi samlar alla för fruktstund och sånger på altanen. Vi uppmärksammar vilka som är på förskolan och vilka som är hemma sjuka eller lediga. Vi pratar om dagens väder och veckodag.

09:45
Nu är vi i skogen, eller fullt upptagna med terminens projekt, kanske bygger vi en dinosaurievärld, pärlar halsband, räknar tallkottar eller pratar om kroppen och de olika organen och sinnena.

11:30
Nu är det lunchdags, den levereras av en noga utvald cateringfirma och är omtyckt av både barn och personal.

12:15
Efter lunch är det vilostund, de äldre barnen lyssnar på sagor och de yngre barnen sover.

13:30
Nu är alla barnen vakna igen och eftermiddagen består av aktiviteter som av lek utomhus eller inomhus, rörelse till musik, sångsamling. Mellanmål serveras ute eller inne efter väder.

Därefter följer fri lek inomhus eller utomhus.

Läs gärna mer om våra tidigare temaarbeten Dinosaurieprojektet och Projekt Afrikas savann.

Pedagogisk inomhusmiljö
Pedagogisk inomhusmiljö.

Samarbete med närliggande skolor
De äldsta barnen förbereds för skolan genom vår femårsklubb där vi arbetar med siffror och bokstäver på ett lekfullt sätt.

Under sista året på Tärnan besöker barnen regelbundet närliggande skolor som ett led i målsättningen att övergången ska bli så naturlig som möjligt.

Personal

Vi prioriterar hög personaltäthet såväl som kompetens och är mycket stolta över våra anställda. Personalen består av förskollärare och barnskötare.

Vår personalpolicy är:
På Tärnans förskola ska kompetent personal arbeta. De ska ha ett flexibelt arbetssätt och vara villiga att hjälpas åt där det behövs. På Tärnan ska vi ständigt jobba med utveckling av både personal och verksamhet. Vår målsättning är att skapa trivsel för personalen som i sin tur ska leda till en sund personalomsättning och glad personal.

Barnen leker

Vår personal

Förskolechef
Cecilia Cia Karlsson

Anna Samsioe – Förskolelärare
Anna är utbildad lärare för yngre åldrar (förskolan-tredje klass). Hon har arbetat både i förskolan och skolan. Som pedagog är Anna glad och har nära till skratt. Hennes motto är ”inget är omöjligt”. Hon brinner för att bygga miljön så att den väcker barnens lust att leka och utforska.

Linda Wallin – Barnskötare
Linda är en glädjespridare som har jobbat inom barnomsorgen i 15 år. Under karriären har hon jobbat med barn i alla åldrar och även haft rollen som avdelningsansvarig. Hon tycker om att fortbilda sig och tar alla chanser att gå på inspirerande föreläsningar. På så sätt samlar hon på sig nya kunskaper för att fortsätta utvecklas tillsammans med barnen.

Karin Lundberg – Barnskötare

Mahan Alkhameesi – Köksansvarig

Mia Wigg Stone – Barnskötare (tjänstledig) 
Mia har arbetat länge med både stora och små barn i olika förskolor, Montessori, ”Ur och skur” samt i tal- och språkförskola. Mia har tagit in praktiskt Montessori-material till förskolan och brinner för att utveckla skaparrummet/ateljén. Hon är intresserad av miljöer och hur saker presenteras för barnen. Mia är mycket lekfull och kreativ som person och tycker om skapandeprocesser, älskar att vistas i naturen, är nyfiken och glad.

Tina Erixell – Barnskötare (föräldraledig)