Projekt Dinosaurier

Dinosaurieprojekt arbetsplan
Arbetsplanen togs fram tillsammans med barnen.

Förskolan Tärnans projekt med dinosaurietema

Dinosaurieprojektet startade efter att ett av barnen kom till förskolan med ett dinosaurieägg. Ägget skulle ligga i en burk med vatten för att sedan kläckas och bli en dinosaurie.

Barnen titta till ägget varje dag och följde utvecklingen med stort intresse och spänning tills ägget en dag kläcktes och ut kom – en dinosaurie!

Detta blev början till Tärnans stora Dinosaurieprojekt som pågick under fyra månader. Barnens eget inflytande och idéer styrde projektets riktning och innehåll. Syftet med detta var att barnen genom eget inflytande skulle utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och få vara med och påverka och på så sätt väva in delar av förskolans läroplan.

Dinosauriernas landskap
Dinosauriernas värld, barnen byggde ett stort landskap med träd, där leker dinosaurierna än idag.

Skapande leder till lekfullt lärande

Barnen fortsatte under projektets gång att komma med nya idéer och styrde riktningen, de lånade ett fyrtiotal böcker på biblioteket som de läste, pedagogerna uppmuntrade till olika matematiska inslag som till exempel mäta dinosaurierna och gruppera dem efter storlek samt omvandla de större dinosauriernas längd till antalet föräldrar på höjd.

Dinosaurieprojektet växte fram successivt och pedagogernas ambition var att hela tiden ta tillvara på barnens idéer och hjälpa barnen att driva projektet vidare. Personalen såg till att fick lära sig allt om dinosaurier från början till slut i rätt ordning. Barnen pratade snart om dinosaurier och reptiler i termer som långhalsar, köttätare, pansargänget och om de geologiska perioderna trias, jura, krita.

Barnen fick också bygga en egen vulkan, vilket var mycket spännande. De lärde sig sånger om dinosaurier. De byggde upp en egen dinosaurievärld av papier-maché, tapet, hönsnät och målarfärg där barnen har lekt och fortfarande leker massor.

En riktig ödla som heter Theo fick sedan komma och inviga dinosaurielandet vilket barnen tyckte var väldigt roligt.

Dinosauriekonst
Dinosauriekonst, barnen gjorde svamptryck och dinosaurier och fossiler av gips.

Dinosaurierna blev en naturlig ingång till att lära mer om jordklotet och naturkrafter som vulkaner

Under dinosaurieprojektets gång hamnade barnen och pedagogerna ofta på intressanta sidospår som de tog tillvara på för att lära sig mer. De lärde sig om hur jorden uppkom, ägg, vulkaner, fossiler, växter med mera.

Barnen fick lära sig att en ”paleontolog” arbetar med att leta och gräva efter dinosaurier och att det är den som hittar dinosaurien som får namnge den, dinosaurierna får ofta sina namn efter platsen eller den som hittade skelettet.

Barnen fick också träna på språk och lära sig massor av spännande saker som till exempel att ”dino” betyder förskräcklig. Barnen fick plocka växter och pratade om vad de växtätande dinosaurierna åt för att överleva.

Alla på förskolan besökte en utställning om dinosaurier på Naturhistoriska museet som var mycket uppskattad av alla. Där fick barnen träffa en riktig långhals och titta på riktiga dinosaurieskelett.

En dinosauries fotspår
Barnen gjorde olika dinosauriers fotspår i naturlig storlek.

Dinosaurier är bra för att lära sig mer om matematik och proportioner

Det skapades böcker och en film – som de äldre barnen i gruppen fick ha som eget projekt. För att verkligen uppleva hur stora dinosaurierna var ritade personalen tillsammans med barnen upp och mätte matematiskt och tredimensionellt från mista dinosaurien på en halv meter till de större på uppemot tjugofem meter.

De ritade dinosauriefotspår och jämförde med barns och vuxnas fotspår för att alla barn på riktigt skulle känna och förstå hur stora dinosaurierna var.

Barnen bjöd in sina föräldrar för att själva med hjälp av en pedagog ha en egen visning och presentation för sin föräldrar och projektet avslutades med en pampig konstutställning av barnens teckningar på Alceahusets konstutställning i foajén.

Nykläckt dinosaurie
Här är dinosaurieägget och den nyfödda dinosaurien, som senare fick sällskap av fler dinosaurieägg.